När vinden vänder

När vinden vänder
av Bengt Bodin

Denna bok vänder sig framför allt till Dig som fortfarande hoppas att enbart sopsortering, miljöbilar och ”ny teknik” ska vara lösningen på dagens samhällsproblem. Den ger omfattande faktabakgrund och kompletterande perspektiv för en djupare förståelse av samhällets situation, nationellt och globalt. Situationen är mörk, ja, men inte svart. Det finns möjligheter att ändra kurs, på riktigt, utan att förfalla till önsketänkande och självbedrägeri. Många menar att vi står inför ett paradigmskifte.

Boken ger en bred översikt över de förutsättningar och förhållanden som sätter villkoren för de nödvändiga anpassningar som vi står inför. Makt- och ansvarsfördelning diskuteras även liksom nödvändiga strukturella förändringar.

I kommuner, familjer, omställningsgrupper och organisationer över hela världen, pågår initiativ och arbete för att steg för steg öka insikten, samsynen och handlingskraften inför den nödvändiga omställningen av våra samhällen såväl globalt, nationellt som lokalt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Författarens önskan är att vara ett stöd på vägen för alla som vill förstå den alarmerande situation vi människor har försatt oss i – genom vårt överutnyttjande av jordens resurser – och ett verktyg för att ta oss ur den.

Bengt Bodin
Författaren, Bengt Bodin, är agronomie doktor och har mångårig erfarenhet som lärare och forskare inom växtproduktionsekologi och relaterade nutidsfrågor.

ISBN 978-91-978844-5-7

%d bloggare gillar detta: